København

lagde ud i efteråret 1889, med den 22-årige Ove Rode som udgiver, som et litterært-politisk boulevardblad. Bladhovedet var tegnet af Th. Bindesbøll i den nye tids stil, og bladet samlede en række helt unge digtere og skribenter – generationen efter dem, der fra oktober 1884 kom til at dominere Politiken. Rent journalistisk virkede København dog snarere som et supplement end som en konkurrent til Politiken. I sit første nummer sammenfattede København sit program med disse ord:

Du By under Tietgens Kuppel og Tivolis Raketter, hvor frihedsstøtten og Tuborgflasken konkurrerer. Dig indvier vi vore Spalter! København, du Glückstadt, Nordens Athen og Jordens bodega, for dig og om dig vil vi skrive vort Blad.

I smuk overensstemmelse med denne erklæring foregik en god del af redaktionens arbejde på Café Bernina (der fra 1881-?? lå på hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde). Det var da også på cafeerne, der i første omgang var publikum til det nye, frimodige blad. Dets tilsynekomst viste imidlertid, hvordan en stadig større del af hovedstadens befolkningen havde vristet sig fri af den traditionelle moral.

Blandt bladets medarbejdere var Oscar Madsen der bl.a. til avisens feuilleton oversatte Zolas Menneskedyret (tidspunkt??) og Maupassants Smukke Ven (tidspunkt?? - for hvilken sidste bladet blev dømt efter straffelovens §181 om utugt1). Lidt senere blev Carl Eald ansat, og også Herman Bang var lejlighedsvis medarbejder.

 
[1] Utugt: ejendommeligt nok havde O.M. politianmeldt tidsskriftet Ny Jord for dets novelle af Chr Krogh, "Bernina", i nummeret juni 1888 (iflg. Welblund, s. 78. - Hvordan hænger det sammen? tilbage