Kjøbenhavns Børs-Tidende

Avisen, der ofte omtales som "Børstidende", blev grundlagt af Grosserersocietets Komité i april 1886 og rummede kun børs- og varelister indtil den mellemste af de tre Brandes-brødrene, vekselereren Ernst (f. 1844), overtog redigering fra april 1889 indtil sin død i august 1892. Han havde allerede i Politiken skrevet nyskabende og værdsatte finans- og handelspolitiske artikler. I Børs-Tidende gjorde han en håndfuld forfattere til medarbejdere i en bestræbelse på at give avisen en større berøringsflade. Sammen med de to andre brdr. Brandes blev det Arthur Aumont (teater), Sophus Claussen, Viggo Stuckenberg, Frejlif Olsen, Johs. Jørgensen (i perioder tillige redaktionssekretær) og fra slutningen af juli 1889 også Pontoppidan der hidtil i ny og næ havde skrevet i Politiken, som fyldte spalterne med stof af "almén Interesse", som det hedder i bladets kolofon.

Avisen udkom dog stadig kun morgenen efter at Børsen havde været åben, det vil i almindelighed sige tirsdag-søndag.