Aalborg Venstreblad

Pontoppidans forhold til dette radikale dagblad (1911-1929) begyndte i 1914 da avisens redaktør 1911-24, Gunnar Fog-Petersen, gav Pontoppidans foredrag Kirken og dens Mænd den lokalt mest positive behandling. Det var nok i erindring herom at Pontoppidan i 1920 sendte Fog-Petersen sit indlæg mod Bjørn Bjørnson; et indlæg der to dage efter blev genoptrykt af Berlingske Tidende, hvori interviewet med Bjørn Bjørnson havde stået. Fog-Petersen rundede gengivelsen af interview-citat og Pontoppidan-indlæg af med bl.a. at skrive at "Den norske Forargelse og for Resten den danske med er søgt og skabagtig; det var paa Tide, der fra dansk Side lød et Ord med i Laget. Lidt dansk Selvhævdelse er paa sin Plads".