højskolelærer Lars Nielsen

(1840-efter 1906) var fra Dalby Sogn i Præstø Amt, uddannet som skrædder (og blev siden en ivrig bogbinder), men under grundtvigsk påvirkning kom han på Marielyst Højskole og blev (dårligt betalt) friskolelærer igennem 12 år, fra 1871 i Sønderby i Horns Herred.

Blandt eleverne i Sønderby friskole havde været Mette Marie Hansen, f. 1855, hvis familie var så "grundtvigsk vakt" at de gerne lod barnet gå de godt to km der var mellem Østby og Sønderby. Om hun stadig, 15 år gammel, gik der i Lars Nielsens tid, er mere usikkert. Men en senere kilde1 vil vide at Lars Nielsen holdt meget af Mette Marie som en dygtig elev og i hvert fald senere da de var sammen på højskolen i Hjørlunde. Han skrev bryllupssangen til hende og Henrik Pontoppidan i december 1881. For fra januar 1879 var han lærer på Morten Pontoppidans højskole i Frerslev og forblev hos ham i hele højskoletiden. I det sidste år, 1891, fik han Jeppe Aakjær som kollega.

Lars Nielsen var ikke nogen kundskabsrig mand, men brændende begejstret (1950 Lindhardt, 66, n. 31). Indimellem var han bare for meget for Morten Pontoppidan der udadtil kunne rose ham stærkt, men til f. eks. Karl Povlsen kunne skrive: "Lars Nielsens foredrag kan ikke i længden bydes lærlingene her. (...) personligheden mangler aldeles." Vi befinder os i marts 1882, og Lars Nielsen lærerkollega er Henrik Pontoppidan. De er begge at se på et billede med vinterholdets 52 elever.

Jeppe Aakjær, der bemærker at Lars Nielsen bliver drillet af den humørsyge Morten Pontoppidan, beskriver ham som "en hyggelig gammel Nisse med Skaldepande, uredt Skæg og Træben (…) et Slags levende Inventar, der gik her og fik Naadsensbrød." Pontoppidan'ernes mor nævner i beskrivelsen af et besøg i september 1884 at han "tumlede om med sin Bogbinderi, som han er meget optaget af i alle Ferier"2.

 
[1] senere kilde: Chr. Hvid Simonsen i Henrik Pontoppidan og Horns Herred, 1956. tilbage
[2] Jeppe Aakjær: Før det dages, 1929, s. 84. tilbage