Poul Levin

(1869-1929), forfatter og redaktør. Cand.mag. 1894 m. dansk som hovedfag. 1898 dr.phil. på afhandling om Ovids ungdomsdigtning. Litteratur- og teateranmelder ved Politiken i sin ungdom, redaktør s.m. P. Munch 1907-09 af Det ny Aarhundrede, og fra 1910 til sin død af Tilskueren. 1918-29 medarbejder ved Berlingske Tidende. Skrev her en ugentlig kronik under mærket Jonathan. Udgav:

1894: Dansk Litteraturhistorie i Omrids (s.m. Julius Clausen) med en omtale af Pontoppidan.
1907: Den naturalistiske Roman1
1895: Antoinette skuespil
1902: Den døde By. To fortællinger
1906: Smaa Kapitler af Dagens Historie2.
1911: romanen Familien i Danmark.
I de flg. år en roman om året.

At Pontoppidan og Levin var bekendte fremgår bl.a. af et Galschiøt-brev fra 13.8.1911:

Han syntes, at De var et af de faa Mennesker, han gik fra, spænstig og fuld af gode Forsætter, naar han havde talt med Dem.

 
[1] Den naturalistiske Roman: anmeldt af Herman Bang i København 24.11.1907. tilbage
[2] Smaa Kapitler af Dagens Historie: anmeldt af Georg Brandes. tilbage