Johs. V. Jensen

(1873-1950) Det er meget få udtalelser vi har bevaret af Henrik Pontoppian om den 16 år yngre Johs. V. Jensen, først varmt interesseret, siden næsten så skeptisk som over for Hamsun. De findes i tre breve til henholdsvis Axel Lundegård fra 1899, Ernst Bojesen fra 1901 og Johannes Thrap-Meyer fra 1923, og så omtaler Henrik Cavling ham i et brev af 13.5.1905 som "Din Elev og Arvtager Johannes V. Jensen, der altid er uenig med Dig og følgelig nærer blind Beundring for Dig."

De to havde ellers meget lidt til fælles. I en periode delte de dog forlægger (Ernst Bojesen), i 1929 delte de h.c.-doktorgrad ved universitetet i Lund, hvor Pontoppidan dog ikke var til stedet ved overrækkelsen, og de var hver for sig, men ikke samtidigt svogre til kollegaen Ludvig Holstein1; det vides ikke om noget af dette førte til personlig kontakt. Omvendt har Johs. V. Jensen, så vidt vides, aldrig udtalt sig om Pontoppidan. Derimod har Vilh. Andersen sammenholdt de to i sin kronik-anmeldelse af Lykke-Pers andenudgave i 1905 – ikke rigtig til Pontoppidans fordel2. På sin side er det ikke utænkeligt at Johs.V. Jensens udtryk i digtet "Hverdage" fra Digte, 1906, om "de berømte to Millioner Indbyggere / I Kongeriget Danmark!" er en allusion til de "to Millioner Sideniusser" i Lykke-Per. Hans Kærlighed, 1899, s. 135 (der i kap. 10 i 1918-udgaven bliver forøget til "tre Millioner").

Harry Søiberg citerer i sine efterladte erindringer Pontoppidan for at sige om ham og hans søster, Thit Jensen:

Kunde man tænke sig, Johannes V. Jensens store Beskrivningsevne og Sprog slaaet sammen med Thit Jensens blodrige og frodige Udfoldelse af Fantasi og Bevægelighed samlet bag en Person, da vilde man have haft den store fremragende Digter.

 
[1] svogre: Holstein var i sit andet ægteskab (1901-11) gift med HPs svigerinde Margrete, f. Kofoed, og i sit tredje ægteskab (1915-43) med Thyra (1885-1944), f. Ulrik hvis søster Else Marie (1878-1968) fra 1904 var gift m. Johs. V. Jensen. tilbage
[2] Johs. V. Jensen: Om forholdet mellem ham og Vilh. Andersen kan man læse en indsigtsfuld artikel af Aage Jørgensen i Nordica bd. 20, 2003, s. 104-68, optrykt i dennes Tilblivelsens digter. Nedslag i Johannes V. Jensens forfatterskab, 2013, s. 225-281. tilbage