Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. august 1928

Om Johs. V. Jensen


30.8.28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. Thrap-Meyer!

Jeg læste straks de Ark, De sendte mig for et Par Uger siden; men jeg ventede jo på Slutningen af Kapitlet og skrev derfor ikke. Nu har jeg læst også den, og jeg tror, De har Ret i, at det er det bedste, jeg har læst af Dem. De har her nået den sluttede, mandige Form, som undertiden savnedes i "Egoister"1 med dens lidt udflydende Billeder og omstændelige Naturscenerier, der mere var sete med en Malers end med en Digters Øje. I Portrættet af Wilhelm Linåe, der allerede i "Egoister" interesserede stærkt, mærkes i denne 2 Bog en ung Mesters på en Gang faste og ømme Hånd. – (Må jeg blot have Lov til at kritisere Deres Anvendelse af spatierede Linjer til at fremhæve en Sætning, hvad der synes mig ukunstnerisk. En sådan typografisk Nødhjælp kan tillades i et videnskabeligt Værk, men den√ støder i en Digtning).

Jeg glæder mig til at få Fortsættelsen af Bogen. Det hører til de store – og sjeldne – Oplevelser sådan på nært Hold at se en betydelig Evne udfolde sig. Det gør mig kun ondt, at De stadig må kæmpe med Sygdom. Men hvor er det godt, at De under disse Forhold ikke er ene, men har en Veninde, der tilmed er Læge. Hertil lykønsker jeg Dem!

Dersom det bliver til Alvor 3 med Deres Udenlandsrejse, og De passerer København, vil det glæde mig at træffe Dem; men bliver det i Efterårets Begyndelse, De kommer hertil, lykkes det næppe, da også jeg tænker på at rejse, skønt ikke så langt som De. Nu får vi se!

At De interesserer Dem for for Johannes V. Jensen, forbavser mig ikke. Han er – eller var i hvert Fald – en glimrende Pen. Som Personlighed kan jeg derimod ikke afvinde ham stor Interesse. Han synes mig som sådan at være lovlig meget lige ud af Landevejen. Jeg vilde foretrække, at han skrev mindre godt, men til Gengæld havde større og dybere Oplevelser at skrive ud af.

Vær nu venlig hilset fra

Deres oprigtig hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Egoister fra 1927, første del af trilogien. tilbage