Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. september 1928

venter hver Time en Besked


18.9.28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. Joh. Thrap-Meyer!

Vi er nu kommen på den anden Side af d. 15d Septb, da De mente at kunne være i København. Der må altså være kommen Forhindringer, og jeg får nu ikke den Fornøjelse at se Dem denne Gang. Jeg venter hver Time en Besked, der vil bestemme over mig for den nærmeste Fremtid. Også Fortsættelsen af Korrekturerne udeblev jo. Jeg håber ikke, det skyldes noget alvorligt, at Trykningen af Deres Bog tilsyneladende er standset.

2 Blot disse Linjer for at oplyse Dem om min Fraværelse og for at takke Dem for Deres sidste Brev1.

Alt godt ønskes Dem af

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage