Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 1. oktober 1928

Kontakt med den fremrykkende Ungdom


1 Oktb. 28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Thrap-Meyer!

I den Post, der havde samlet sig her under min Fraværelse, var også Deres første Brev1 fra Victoria-Hotel, og endnu før jeg havde fået det besvaret, modtog jeg i Dag Deres andet Brev2 derfra, – begge desværre med nedslående Efterretninger om Deres Helbredstilstand. At De under disse Forhold har kunnet fortsætte Arbejdet med Deres nye Bog og gøre den færdig, er virkelig beundringsværdigt og giver Håb om, at Deres Modstandskraft er større, end De i Øjeblikket måske selv mener.

2 Men lad mig nu allerførst sige Dem Tak, fordi De har tænkt på at tilegne mig Bogen3. Det er et elskværdigt Venskabsbevis, som jeg med Glæde tager imod. For en gammel udslidt Skribent er det altid en stor√ Tilfredsstillelse at føle sig i Kontakt med den fremrykkende Ungdom. Han kan da uden Gnavenhed være Vidne til dens Sejre.

Som De jo veed, har jeg været på Gæsteri omkring i Landet; men også jeg er ret dårlig i denne Tid og har derfor måttet afkorte mine Besøg. Nu sidder jeg altså atter fast her i Charlottenlund, og jeg kommer næppe herfra foreløbig. En slemt tiltagende Døvhed gør mig det også vanskeligt at færdes blandt mange 3 Mennesker. Men jeg går jo også nu i mit 72de År.

Jeg glæder mig meget til Fortsættelsen af Deres Fortælling, som jeg altså nu snart kan vente. At De har opgivet Pariserrejsen og holder Bryllup i Stedet for, kan jeg kun lykønske Dem til. Kommer De alligevel til København, skal De være hjertelig velkommen; men rejs dog ikke hertil bare for at træffe mig. Det vil De kun have ringe Glæde af. Jeg er med Alderen bleven meget lidt underholdende desværre, og siden min Kones Død føler jeg mig ikke hjemme nogetsted.

Med Hilsen og gode Ønsker for Dem og Deres Fremtid

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] tilegne mig Bogen:: det drejer sig om Anakreons død, andet bind af trilogien Egoister. tilbage