Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 20. oktober 1928

som Skuddet fra en Kanon


20.10.28.
Holmegårdsvej 2.
pr. Charlottenlund

Kære Hr. Johannes Thrap-Meyer!

Jeg har tænkt meget på Dem; – men jeg vil ikke udtale mig om Deres Bog, før jeg har læst den i Sammenhæng, og Begyndelsen, som De sendte mig i Korrekturaftryk for mere end en Måned siden, er bleven borte for mig under min Fraværelse. Men nu må den vel også snart foreligge trykt, og naturligvis vil jeg helst læse den i færdig Stand.

"Anakreons Død" er vel nok så meget en Novelle som en Roman; men både i Roman og Novelle skal der helst være en mærkbar Stigning henimod en 2 Afslutning af eksplosiv Art, på én Gang forberedt og overraskende som Skuddet fra en Kanon, hvis Ladning man har bivånet med voksende Spænding. Mit foreløbige Indtryk er, at Skuddet går lidt for√ stille af, "forpuffer", som det hedder om Krudtet, når det brænder uden Eksplosion. Men – som sagt – jeg må læse Bogen i Sammenhæng, før jeg kan dømme derom.

Hvordan mon De lever? Må De stadig holde Sengen, eller kan De snart flytte til Fredriksstad? Jeg selv bliver her i Ordrup, tager blot i Slutningen af Måneden eller Begyndelsen af næste en lille Tur til Rørvig (ved Isefjordens Indløb), hvor jeg har mit andet Hjem. Nu for i Dag kun en Hilsen og en Lykønskning til Bogens Fuldendelse. 3 De vil sikkert nok få Glæde af den. Jeg kender ganske vist kun lidt til det norske Publikum; men selv glæder jeg mig til at læse den igen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan