Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 24. juni 1928

Mit store Håb er Søiberg


24.6.28.
Overgaden n. V. 15.

Kære Hr. Thrap-Meyer.

Siden jeg skrev til Dem sidst – det var vist ved Nytårstid – har både De og jeg oplevet en Række sørgelige Dage. De har ligget på Hospital i månedsvis, og jeg forstår, at De endnu føler Dem svag og må slås med Nerverne. På den anden Side har De også haft Opmuntringer, bl.a. det store Legat1, som jeg oprigtig lykønsker Dem til. Et Digterlegat af det Omfang har vi ikke her i Danmark. Vi har ganske vist et Legat, der årlig 2 uddeles med 4 Portioner à 10,000 Kr; men det er kun for Kvinder. Nu tænker De altså på en Udenlandsfærd, og dersom De gør Alvor af at lægge Vejen over København, kan jeg måske få den Glæde at se Dem. Her i Overgaden bliver det dog ikke. I Løbet af denne Uge flytter jeg herfra Byen og slår mig ned i Ordrup ved Charlottenlund (Holmegårdsvej 2). Som De måske husker, boede jeg sidste Sommer og den største Del af Vinteren i Svendborg. Det skyldtes min Hustrus alvorlige Sygdom, og så det, at jeg har en Datter og Svigersøn boende der på Byens udmærkede Sygehus, hvor han er Reservelæge. Vi havde Grund til at 3 tro, at min Hustrus Sygdom var dødelig (Kræft), og vi vilde derfor være sammen. I Februar mistede vi hende, og nu bryder jeg altså op fra det gamle Hjem, som er blevet mig for stort og vidtløftigt. Derfor også min lange Tavshed.

Jeg havde for et Par Dage siden Brev fra en ung dansk Forfatter, der ligesom De er en stor Beundrer af Proust og har skrevet en Afhandling om ham. Han hedder H.P.E. Hansen og bor i Vejle. Vi har i et Par År brevvekslet, men jeg har aldrig set ham; og da også han har slemme Nerver, vil De vist forstå, hvorfor jeg kommer til at tænke just på ham. Han er en højt begavet Skribent, der har skrevet en Bog "De Forulykkede", som jeg tror De kunde have Glæde af. Jeg kender iøvrigt√ så lidt til den 4 nyere danske Literatur. Mit store Håb er Harry Søiberg; men han er af en helt anden Type.

Vær nu venlig hilset og modtag min Tak for Deres Breve og gode Ønsker for Helbredet.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Legat: Conrad Mohrs rejsestipendium på 4500 kr. tilbage