Herman Heilbuth

Den jødiske forretningsmand1 Paul Herman Heilbuth (1861-1945) blev i 1917 gift med Johan Rohdes svigerinde. Herigennem lærte Pontoppidan ham at kende. De sluttede med årene et venskab der ikke blev anfægtet af det aktietab Pontoppidan led ved Privatbankens sammenbrud i 1928, en investering af Nobelprispengene Pontoppidan havde gjort som det synes efter Heilbuths råd2. Heilbuth mistede ved samme lejlighed en kostbar malerisamling med bl.a. Rembrandt-malerier. I 1905 var Heilbuth medstifter af Det Radikale Venstre og var personlig ven af Ove Rode og C.Th. Zahle. 1905-22 ledede han partiets kontor.

 
[1] forretningsmand: 1900-1913 meddirektør i Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik. Fra 1921 til sin død atter tilknyttet virksomheden; 1934-41 formand for bestyrelsen. 1914-22 var han medlem af Landmandsbankens bankråd og bestyrelse. tilbage
[2] råd: se HPs brev til Galschiøt 20.7.1924. tilbage