C.C. Clausen

Carl Christian Clausen (1868.10.25-1934) havde uden afsluttende eksamen læst historie på Københavns Universitet under Kr. Erslev hvor han i 1890 fik godkendt en afhandling om Taines behandling af den franske revolution og i 1894 fik guldmedalje for en afhandling om Edmund Burke.

Fra 1891 og livet ud arbejdede han i Rigsdagen som stenograf. Teknikken tog han med sig da han i 1899 begyndte sin lange række af "stenografiske interviews" i bladet Hver 8 Dag, indledt med et interview med Georg Brandes. Interviewene blev nummeret med romertal og nr. XLIII var med Henrik Pontoppidan. Fra 1906 var Clausen medarbejder ved Politiken som forfatter til nekrologer og festartikler. Desuden drev han et stort populærhistorisk forfatterskab af topografisk og biografisk indhold og udgav en lang række lovpriste rejseførere.

At det korte bekendtskab har tiltalt Pontoppidan, fremgår af en dedikation fra ham til Clausen (med kælenavn "Tres") i et eksemplar af Ung Elskovs andenudgave i 1906: "Til C C C fra H.Ppp". Men ingen yderligere kontakt mellem dem er bevidnet1.

 
[1] bevidnet: Poul Carit Andersen skriver i 1951, s. 75 at "C.C. Clausen [...] har modtaget begge udgaver af "Ung Elskov". Da førsteudgaven udkom i slutn. af oktober 1885, fyldte Clausen 17 år!? Har PCA ret, må Clausen i 1906 have bedt HP om at skrive i Clausens eksemplar af 1885-udgaven. tilbage