Poul Carit Andersen

Det var som boghandlerlærling hos forlagsboghandler Ejnar Munksgaard at Poul Carit Andersen (1910-82) begyndte at samle på Pontoppidaniana. Det skete i en, først ubevidst, siden meget bevidst konkurrence med Johs. P. Olsen. Kapløbet vandt PCA, på urent trav, da han i 1934 udgav Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi1.

Efter års yderligere indsamling udgav PCA 1951 en lille bog, Digteren og mennesket. Fem essays om Henrik Pontoppidan. Medens den oprindelige biografi helt overvejende byggede på trykte kilder (m. hovedvægten på Pontoppidans selvbiografier) og en enkelt samtale med Pontoppidan, blev de siden erhvervede breve brugt til essayene der for de fires vedkommende havde været trykt tidligere.

 
[1] Bibliografi: PCA angiver i 1951, s. 59 at han havde arbejdet på bibliografien siden 1926; oplysningen er ikke nødvendigvis pålidelig, kan være for at retfærdiggøre sin fremfærd mod Johs. P. Olsen; se artiklen om denne. tilbage