Christopher Boeck

(1850-1932), forfatter, præstesøn og cand.theol. Opvokset i Østjylland. Dansklærer i København. Debut 1877. Fik 1888 det satiriske skuespil Et Middagsselskab opført på Det Kongelige Teater. Udbredt blev også Et københavnsk Hjem, 1891, opført på Casino. Fra 1903 fuldtidsforfatter med stor læserkreds; speciale: den underholdende, hyggelige fortælling, begyndende med Unge Hjerter, 1904. Han boede i Fredensborg, blev titulær professor i 1905 og ridder af Dannebrog i 1907. Ingen litteraturhistoriker har gidet skrive om ham, undtagen Vilh. Andersen der i sin store litteraturhistorie giver ham godt en halv side: "Samtidig med at han forlod Pigeskolen, er han vendt tilbage til den i Aanden." (bd. IV, s. 492). Han var svoger til Sophus Bauditz – de var begge gift med døtre af tobaksfabrikanten Augustinus. Selv nævner Pontoppidan ham kun en enkelt gang i brevvekslingen med Galsciøt (se også Galschiøts brev), og Pontoppidan kan måske have truffet ham hos Bauditz.