Chresten Berg

Mens den unge Henrik Pontoppidan i august 1872 stiftede Valhal, stiftede politikeren Chresten Berg (1829-91), en måned efter (ved valget 20/9) det flertal for Det Forenede Venstre som med sit program fra marts s.å. forlangte parlamentarisme i Riget. Disse spørgsmål var ikke til debat i Valhal. Men sunket ind hos Pontoppidan var de da han i efteråret 1873 kom til København og (hvornår??) gik på Rigsdagen for at høre Berg folde sig ud.

Berg var gift med Maren, f. Bertelsen (1836-1906) der som ung havde været i huset hos Dines Pontoppidans. Deraf kom en slags "familiær" forbindelse til parret, jf. at Maren Berg under et besøg i Hjørlunde komplimenterede Pontoppidan for avisudgaven af Isbjørnen.