Henrik Pontoppidan til Catharina Wegmann
Sendt fra Admiralgade 24. 15. marts 1879 (Lørdag Morgen, udateret)

takker Frøkenen meget for i Aftes

Admiralgade No 24.
Lørdag Morgen [15.3.1879].1

Højædle og højhjærtede Frk. Wegmann!

§ 1. Jeg må først bede Frøkenen undskylde, at jeg tilskriver Dem på et almindeligt Stykke hvidt Papir, – men jeg har i Øjeblikket ikke andet hos mig.

§ 2. Jeg må dernæst bede Frøkenen meget undskylde, at jeg i Går Aftes glemte at tilbagegive Dem det Smykke, De betroede mig. Frøken vil vel sige, at jeg selv burde komme til Dem, kaste mig for Deres Fødder og bede: O! Frøken, kan De tilgive mig?, men:

§§ a. Jeg er i Dag så svag og så forkjølet, at min Læge (min Contubernal2) på det strengeste har forbudt mig at forlade mit Værelse, før jeg skal hen at spille i Aften. Til Bevis for denne min Påstand kan jeg anføre, at Pigen i Morges måtte banke 5 Gange på min Dør, fordi jeg for Hæshed ikke kunde få Ordene: Kom ind! frem.

§§ b. Jeg tør ikke vente, til jeg selv kan have den Fornøjelse at præsentere mig for Frøkenen, da De muligvis skal bruge Smykket endnu i Dag.

§ 3. Jeg håber, at den Sten, der mangler i det øverste Dingeldangel, var borte inden jeg fik det i Forvaring. Jeg har omhyggeligt undersøgt mine Lommer; men ingen funden. I det Øjeblik jeg erfarer, at Stenen var falden ud, inden jeg fik det, vil der falde en Sten fra mit Hjærte.

§ 4. Jeg takker Frøkenen meget for i Aftes, og håber ikke, at De var alt for kjed af mit Påhæng.

§ 5. Jeg beder Frøkenen hilse Deres Fru Søster og Hr. Svoger3.

§ 6. På Gjensyn i Aften!

Henrik Pontoppidan.

 
[1] Pontoppidan boede i Admiralgade 24 fra 1.1.1879 til 3.2.1880, jf. Marie Oxenbølls brev 25.12.1878 og Morten Pontoppidans almanaknotat februar 1880. Brevet må være skrevet den lørdag i marts 1879 hvor Pontoppidan medvirkede i Polyteknisk Forenings dilettantforestilling på Hofteatret. tilbage
[2] Contubernal: Johan Rohde, der læste medicin. tilbage
[3] Hr. Svoger: den tyskfødte restauratør Heinrich Seekamp. Hans fashionable københavnske restaurant nævner Pontoppidan ved navn på s. 4 i "Efter Ballet", den første novelle i Stækkede Vinger (1881). tilbage