Henrik Pontoppidan til Valdemar Vedel
Sendt fra Hillerød. 21. november 1905

mig på Deres sorte Tavle

Hillerød.
21d Novb. 1905.

Hr. Dr. phil. V. Vedel!

Det vilde ikke være underligt, om De forlængst havde opført mig på Deres sorte Tavle som et Menneske, til hvis Ord og Løfter man ingen Tillid kan have. Og dog er det hverken af Ligegyldighed eller af Dovenskab, at jeg ikke har ladet høre fra mig. Som De måske endnu erindrer, skrev jeg sidste Gang til Dem, idet jeg stod i Begreb med for Helbredets Skyld at foretage en Rejse. Da jeg kom hjem√, havde der ophobet sig en hel Del Arbejde, som straks måtte skaffes til Side, og jeg havde ved selve Rejsen pådraget mig Forpligtelser, med hvis Indfrielse det heller ikke kunde vente. Når jeg 2 nu om kort Tid har fået de sidste Korrekturer fra Hånden, kan jeg endelig for Alvor begynde at tænke på den Artikel til "Tilskueren", hvorom jeg har talt til Dem. Men før noget ind i det nye År må De dog ikke vente den; jeg tør i hvert Fald ikke love den før for ikke at udsætte mig for igen at komme til at stå tilskamme.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.