Henrik Pontoppidan til Valdemar Vedel
11. december 1919

Erik Henrichsens Mindesten

11-12-1919

Hr. Professor V. Vedel!

Da jeg hører, at Mindestenen til Erik Henrichsens Grav nu er færdig og med det første vil blive rejst, sender jeg hermed mit Bidrag, 50 Kr.

Med Højagtelse
Henrik Pontoppidan.