Henrik Pontoppidan til Valdemar Vedel
Sendt fra Frederiksborg. 14. februar 1905

Forsvarssagens Advokat

Frederiksborg.
14d Febr. 1905

Hr. Dr.phil. V. Vedel!

Jeg tvinges af Sygdom til at bede Dem om at give mig Frist m.H.t. den anmeldte Artikel til "Tilskueren". Jeg har været Patient i et Par Uger, og det lader til, at jeg ikke så hurtigt skal genvinde min Arbejdsformue. Den sidste Måneds indrepolitiske Begivenheder har måske også nok gjort mig noget mindre lysten efter at optræde offenlig som Forsvarssagens Advokat; måske vil jeg endog nu√ blive mistænkt for at ville indynde mig hos Magthaverne; men det får være; jeg vil ikke tie, da jeg synes, jeg virkelig har noget at sige om den Ting. Jeg 2 beder Dem, som sagt, blot om at have Tålmodighed med mig en lille Tid.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.