Henrik Pontoppidan til Valdemar Vedel
Sendt fra Hillerød. 16. juni 1903

digteriske Genitalia


16d Juni 1903.
Hillerød.

Hr. Dr. phil. V. Vedel!

Jeg har overvejet Deres Forslag, og det gør mig ondt at måtte meddele Dem, at jeg ikke tror mig i Stand til at gøre noget ud af den stillede Opgave. Til at behandle Spørgsmålet i sin Almindelighed kræves der et større videnskabeligt Apparat, end jeg kan håndtere, og hvad den mere personlige eller helt private Side af Sagen angår, så har jeg slet ingen Lyst til at komme ind på den. Jeg har lidt vanskeligt ved at forstå, at en Forfatter uden tvingende Grunde kan få sig til at udlevere sine digteriske Genitalia til Beskuelse, og det forekommer mig, at en Revy af den påtænkte Art let vil komme til at minde om en ejendommelig Slags 2 intime Parader eller Visitationer, som jeg erindrer fra min Soldatertid; de kaldtes i Dagsbefalingen "Presentation for Lægen" men havde blandt Jenserne et langt mere folkeligt Navn1.

Jeg er Dem iøvrigt taknemlig, fordi De vilde have mig med, som overhovedet for de venlige Ord om mig, som Deres Brev indeholder. Jeg behøver næppe at forsikre, at det ikke er mig ligegyldigt, hvad en Mand af Deres Betydning tænker om mig. At jeg, som De rigtig formoder, aldrig har følt mig tiltrukket af Deres Tidsskrift, skyldes ikke personlige Grunde, og jeg beder Dem være overbevist om, at det i dette Tilfælde kun er Bevidstheden om min Uformuenhed, der hindrer mig i at efterkomme Deres ærefulde Opfordring.

Med Højagtelse
Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] folkeligt Navn: pikparade. tilbage