Henrik Pontoppidan til Valdemar Vedel
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 27. september 1898

en vrang Opfattelse


23/9 98.
Bakkegårdsallé 6.

Hr. Dr. phil. Vedel!

I Håbet om, at jeg tør tage Deres Brev idag som et Vidnesbyrd om, at De ikke har taget min Antikritik fornærmelig op, takker jeg Dem derfor, og skal blot tillade mig endnu en Gang at betone, at jeg langtfra har ønsket at bortforklare, endsige benægte min Påvirkning fra Ibsen men kun villet hævde, at Deres Påvisning af den i de to nævnte Tilfælde efter min Anskuelse var vildledende, idet Læsere af Deres Afhandling absolut måtte få en vrang Opfattelse af de af mig skildrede Personer.

Jeg forbliver

Deres ærbødige
H. Pontoppidan