Henrik Pontoppidan til William Thulstrup
Sendt fra Wiesbaden. 25. januar 1912

mit eget Bidrag

 
25/1 19121
f.T. Wiesbaden.
Müllerstrasse 6.

Hr. Redaktør Dr. Thulstrup!

Jeg takker Dem for Deres venlige Brev2, og for det gode Tilbud, De gør mig, og som jeg virkelig sætter Pris på. "Ill. Tidende" er snart det eneste større Bladforetagende derhjemme, som der endnu ikke er gået Variété i, og man finder altid noget læseværdigt, ofte noget ypperligt i Bladet. Deres Brandes-Nummer har man altså særlig Grund til at glæde sig til, siden selve Jubeloldingen optræder deri i√ al sin Sprælskhed. Var Deres Brev kommet hertil blot en Dagstid tidligere, kunde jeg have sendt Dem mit eget Bidrag til Fødselsdagsfesten; men det er nu i andre Hænder3. Kommer jeg over noget andet, som jeg mener De kan bruge, skal jeg sende Dem det; men jeg er for Tiden beskæftiget med et større Værk og kan 2 ikke tillade Tanken mange Sidespring, så noget sikkert tør jeg ikke love foreløbig.

De venligste Hilsner!

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til "Hr. Redaktør Dr. Thulstrup / Chr.IX Gade 6 / Kopenhagen / (Dänemark)"; poststemplet "Wiesbaden 26.1.1912". tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] mit eget bidrag: digtet "Den 4de Februar" blev bragt på dagen i Politiken. tilbage