Henrik Pontoppidan til William Thulstrup
Sendt fra Gentofte. 1. december 1912

har villet fritage Kritiken

f.T. Gentofte.
1.12.121

Hr Redaktør Dr. Thulstrup!

Jeg må melde Pas. Det gør mig ondt – men jeg har ikke engang mine Papirer her; de ligger indelukket andetsted. Finder eller fabrikerer jeg engang noget, der kan passe for "Ill. Tid", skal jeg sende det.

Jeg takker for det elskværdige Tilbud om at sende mig Bladet. Det forundrer mig lidt, 2 at Helge Rode2 har følt Lyst til at skrive om min nys udkomne Ouverture, da jeg netop ved min Udgivelsesmåde har villet fritage Kritiken for Forpligtelsen til at bedømme Bogen.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] med kuvert adresseret til "Hr. Redaktør Dr. Thulstrup. / Christian IX's Gade 6. / København"; poststemplet "Kjøbenhavn 2.12.12, 4-5 F". tilbage
[2] Helge Rode anmeldte Torben og Jytte i Illustreret Tidende 15.12.1912. Pontoppidan må have fået en forhåndsoplysning om anmeldelsen. tilbage