Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. januar 1929

Agitation om vort Forsvar


6.1.29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Thrap-Meyer.

Ak nej, det er kun en enkelt Artikel, ingen Serie, jeg har skrevet om vort Forsvarsvæsen, som netop nu igen skal diskuteres i vor Rigsdag, hvor Tanken om Afvæbning muligvis denne Gang vil få Flertal. Siden De har fået Lyst til at læse den, sender jeg Dem her Artiklen. Den kan dog næppe have synderlig Interesse for Dem. Den er ingen objektiv Betragtning, men har kun Værd som Agitation.

Jeg sidder her og kæmper med mine Trigeminus-Smerter, som har været fæle i den sidste Tid. Jeg må derfor nøjes med 2 at ønske Dem et godt Arbejdsår, med Helbred og mange glade Dage. Deres Artikel om den mærkelige norske Maler har interesseret ikke alene mig men også en af mine Venner, som i Dag besøgte mig, og som har kendt ham personlig gennem mange År. Det er Maleren Johan Rohde, som hermed sender ham en Hilsen gennem Dem og mig. Kommer der en Fortsættelse af Artiklen, vil De forhåbenlig betænke os med den også.

Det forløbne År kan De jo ikke have nogen Grund til at klage over. Det har skænket Dem en Frue og en literær Succes. Måtte dette nye År nu væreblive lige så gavmildt imod Dem!

Deres hengivne
H. Pontoppidan