Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 7. april 1927

med en Malers Øje


7d April 27.
Overg. n. V. 15
København
K.

Kære Hr. Joh. Thrap-Meyer.

Jeg anser det for rigtigst at sende Dem den modtagne (og forlængst læste) Del af Manuskriptet1 tilbage. Jeg tør ikke have Ansvaret for det længer. Jeg er jo ofte ret dårlig, og i min Alder kan man aldrig vide, hvordan en Dårlighed vil ende. Netop nylig var jeg sengeliggende, og jeg ængstedes da for Manuskriptets Skæbne og bestemte mig til at sende det, så snart jeg kom på Benene igen.

De har udtrykkeligt ønsket, at jeg 2 ikke skulde udtale mig om Værket, før jeg kendte mere af det. Jeg indskrænker mig da til at sige, at Begyndelsen har vakt min levende Interesse, og at jeg glæder mig til at stifte Bekendtskab med Fortsættelsen. Det skyldes måske ikke så meget de enkelte Karakterer som Samspillet imellem dem, Totalvirkningen. Jeg er dog ikke bange for, at jeg skal glemme nogen af de skildrede Personer, inden Fortsættelsen kommer mig i Hænde. På en egen overbevisende Måde indføres Læseren i Familjekredsen, lukkes ind i dens forskellige Medlemmers Fortrolighed. Man lærer dem at kende indenfra. Derfor husker man dem.

Jeg tilbagesender samtidig Deres 3 Artikler om Kinck. Også dem har jeg læst med Fornøjelse, omend jeg finder, at de hist og her virker lidt konstruerede. Men Kinck er ikke let at overskue. Han var så vældig af Omfang, og endnu har vi ham for nær ind på os.

Så har jeg tilbage at takke Dem for den smukke Tegning, de sendte mig, af Vinterlandskabet udenfor Deres Vindu. At der også stak en Maler i Dem, har jeg forstået fra først af. Det mærkedes straks i Deres første bog, at De så' på Naturen med en Malers Øje. Det gjorde også Kinck; og derfra stammer vistnok den Lighed med ham√, der straks slog mig i "Tusmørke".

Måtte Foråret og Sommeren blive Dem en god Arbejdstid!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Manuskriptet: til Egoister, første bind af en romantrilogi. tilbage