Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 21. februar 1927

Lyset flimrende


21.2.27.
Overg. n. V. 15
København
K.

Kære Hr. Thrap-Meyer.

En Anbefaling til Brug ved en Legat-Ansøgning kan jeg ikke få mig selv til at give Dem. Jeg synes, det vilde være anmassende, om jeg, en fremmed Forfatter, knap nok kendt i Norge, vilde træde op som Avtoritet overfor en norsk literær Velfærdskommission. Det vilde sikkert også snarere skade end gavne Dem. Men kan De i mine private Udtalelser om Deres Bøger finde et eller andet Udtryk, som synes Dem at have Betydning (De nævner i Deres Brev selv en Bemærkning om Slutningsscenen i en af 2 Tusmørke-Novellerne), så står det Dem frit for at anvende det i Deres Ansøgning.

Jeg har modtaget den første Del af Deres Manuskript, har også læst det; og skønt det jo kun er et Anslag, har det gjort mig nysgerrig efter Fortsættelsen. Stilen er urolig, Fremstillingen springende, Lyset over Figurerne flimrende; men alt dette giver det hele en egen ung√ Charme. Skriften læser jeg uden stort Besvær, så i den Henseende skal De ingen Bekymringer gøre Dem.

Jeg har stadig Sygdom i Huset, endog af den alvorligste Art. Derfor i Dag blot disse Linjer med Tak for venligt Brev1.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage