Henrik Pontoppidan til Ejnar Thomsen
Sendt fra Holmegårdsvej 2. Charlottenlund. 17. september 1937

Rørdam i allerbedste Hænder

17. Septb. 37 Holmegårdsvej 2
Chl.

Hr. Professor Ejnar Thomsen!

Jeg véd nok, at jeg i Følge en Bestemmelse i Fundatsen for Nobelstiftelsen har en Ret til at gøre Komitéen Henstillinger angående Uddelingen af dens literære Pris1. Jeg har en eneste Gang villet benytte mig af denne Ret; men det blev da underhånden sagt mig, at Komitéen trods Bestemmelsen udelukkende tog Hensyn til Anbefalinger fra de forskellige Landes literære Myndigheder, statsansatte Professorer i Literatur først og fremmest. At gennemgå Bunken af private Henvendelser vilde være for uoverkommeligt.

Jeg mener derfor, at Vald. Rørdams Sag er i de allerbedste Hænder, når De og Prof. Valdemar Vedel har taget sig af den2. At Rørdam fuldt ud er kvalificeret, må jo betragtes som udenfor Diskussion.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Ret: en sådan ret findes ikke i fundatsen; først i 1949 indførte Akademiet en sådan ret. Ikke desto mindre er HPs henvendelse i 1938 blev noteret som et forslag (Nobelpriset i litteratur. Nomineringer och utlåtanden 1901-1950, Del II, s. 281). tilbage
[2] De og Vedel: ET endte med at være alene om at foreslå Rørdam (a.a. s. 264). tilbage