Henrik Pontoppidan til Viggo Stuckenberg
Sendt fra Fredensborg. 21. december 1894

så rart friskt og personligt

Fredensborg
21d Decb 94.

Kære Stuckenberg!

Jeg har længe ønsket at kunne sende Dem en Hilsen med Tak for de to Særtryk af Deres Arbejder1 i "Tilskueren", som De har været så venlig at sende mig. Men først vidste jeg ikke Deres Adresse, og senere, da jeg fik den opsporet, besluttede jeg at vente til jeg samtidig kunde sende Dem min nye Bog2. Nu vilde Uheldet, at mine Friexpl. slet ikke strakte til overfor de mange Forpligtelser, jeg havde fået ophobet, takket være Kollegers Venlighed og Ihukommelse, – jeg er aldeles renonce og har ikke stor Lyst til at tigge mig flere Expl til hos Forlæggeren. Dette må De nu undskylde, hvad De sikkert allerede har gjort; og jeg meddeler det blot for at forklare Grunden til min lange Tavshed. – De to Arbejder De sendte mig, læste jeg med stor Fornøjelse, især det sidste; det var så rart friskt og personligt.

Modtag nu en oprigtig Nyårshilsen […]

Deres
H. Pontoppidan

 
[1] to Særtryk af Deres Arbejder: de to seneste arbejder Stuckenberg fik trykt i Tilskueren var "En Vagabond" (sept. 1894, s. 657-675) og "Den hvide Dør" (nov.-dec. 1894, s. 876-882). tilbage
[2] min nye Bog: Den gamle Adam, der udkom 11.12.1894 på P.G. Philipsens Forlag. tilbage