Henrik Pontoppidan til Viggo Stuckenberg
Sendt fra Fredensborg. 24. april 1895

fornøjelig Aften forleden

Fredensborg
24/4 95.

Kære Stuckenberg, det var frygtelig venligt af Dem at ulejlige Dem med at sende mig mit glemte Etui. Kun frygter jeg, det betyder, at De og Deres Frue har opgivet at komme herud og besøge os. Det må De ikke. Kunde De ikke komme Fredag? […] Klk 4, som er vor Spisetid. […] Philipsens må De ikke vente at finde her (således som jeg talte om). Vi ligger nemlig allerede så småt i Opbrud1, og så tør min Kone ikke have større Selskab. […] Min Kone beder mig hilse, og selv takker jeg meget for en fornøjelig Aften forleden. […]

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Opbrud: for at flytte til Rørvig eller til Gammel Kongevej 141. tilbage