Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
24. december 1933

Julekort

Julen 33.

Kære Søiberg og Fru Helene!

Min Tak for Blomsterhilsenen til Julen. Og mine bedste Ønsker for Dem begge og Børnene i det nye År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan