Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Tranevænget 2, Hellerup. 7. november 1933

Humør og Angrebskraft

Tranevænget 2I
Hellerup 7/11 - 33

Kære Henrik Pontoppidan!

Det har været mig en stor Glæde at læse Deres Erindringer fra Barndommen! Og hjærtelig Tak, fordi De sendte mig denne smukke lille Bog!

Mit Hovedindtryk er, hvor ungt og frisk Deres Sind stadig er, fyldt baade af Lune, Humør og Angrebskraft! Denne lille Bog lyser af Ungdom og Poesi, man glæmmer ganske, at den Mand, der skriver disse Blade, er 76 Aar. Jeg tror ikke, at De har skrevet renere, enklere, smukkere noget Sted i Deres store Digtning. Hvor har det frydet mig atter at høre Deres Sprog, dets Livskaft er i fuld Mandom! Det kunde godt skabe et stort Digterværk endnu en Gang!

Kedeligt kun, at Bogen er saa hurtig læst, den kunde godt have strakt sig over det dobbelte Antal Sider!

Mon ikke Frk Larsen snart ringer igen. –

Hjærtelig Tak med venligste Hilsner.

Deres hengivne
Harry Søiberg