Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 2. oktober 1933

har ikke fået skrevet


2.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Søiberg!

Jeg skylder både Dem og Fru Helene Tak for venlige Hilsner. Men jeg har i nogen Tid været lidt dårlig, har desuden måttet være til Disposition for en Billedhugger, som af Ny Carlsbergfondet har fået Bestilling på en Byste af mig; derfor har jeg ikke fået skrevet. Nu er De vel kommen hjem igen til Kone og Børn, og når jeg bliver færdig med Billedhuggeren, håber jeg at få Dem begge at se her. Det glædede mig, at De har haft en god Arbejdssommer. På Gensyn her i Ordrup!

Deres hengivne
H. Pontoppidan