Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 23. september 1933

Iveren ebber ud

Gl. Skagen 23/9 - 33.
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg har længe villet skrive til Dem og fortælle lidt om, hvordan Dagene gaar heroppe for mig. Og nu skal det være Alvor! Jeg har haft en god Arbejdstid, skrevet de første 8 Kapitler af min nye Roman – og Arbejdet og Stoffet har i høj Grad fængslet mig – det er en Glæde igen at være i Gang med et ordentligt Arbejde, der helt kan lægge Beslag paa En.

Jeg har boet meget ensomt nu paa 3de Uge, Maleren og hans Kone rejste efter 3 Ugers Forløb og siden har jeg gaaet her ene i Huset, lidt forladt, men optaget af Romanen og Gravning og Tømren! Jeg har været rask hele Tiden og godt oplagt – men nu begynder Iveren at ebbe ud. Og i næste Uge pakker jeg nok sammen og rejser hjem!

For megen Ensomhed fører ofte med sig at man keder sig, og det gør jeg nu – og saa kender jeg mig selv.

Her har været herlige Dage med Sol 2 og Badning til over Midten af September! Men Mennesker, som jeg daarlig kan undvære, har jeg ikke set mange af – af√ de gamle Venner i Skagen har kun ganske enkelte ladet sig se og jeg har ingen villet opsøge –

Det glæder mig meget at erfare, at De udsender en Bog i dette Efteraar! Og om Deres Barndomsminder – den glæder jeg mig mest til at læse af alle de Bøger, som kommer –

Jeg haaber, De er rask, og at vi atter snart maa sees! Havde jeg blot haft Lene her saa var jeg blevet noget længere, men hun kan ikke være borte fra Børnene!

Jeg skal til stor Middag i Aften ude paa Brøndums Hotel hos Frøken Suhr1, som for Tiden er heroppe – jeg skal vist nok holde den traditionelle Tale! Det er rædselsfuldt –

Det er herligt at føle sig lidt igen som Sejerherre over Arbejdets Besværligheder –

Med hjærtelig Hilsen
Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Frøken Suhr: Ida Marie Suhr (1853-1938), ejer af godset Petersgaard i Langebæk på Sydsjælland. Hun var en nær veninde af Michael og Anna Ancher og tilbragte hvert år september måned på Brøndums Hotel i Skagen, hvor hun plejede omgang med kunstnerkolonien. tilbage