Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Klegod pr. Ringkjøbing. 4. august 1933

jeg kender Trolden!

p.t. Klegod 4/8 - 33
pr. Ringkjøbing.

Kære Henrik Pontoppidan!

Nu er sandelig snart Sommeren gaaet uden at jeg har faaet skrevet til Dem, og det trods Deres Fødselsdag her forleden den 27de Juli –

Vi har nu boet 5 Uger her ude paa Holmslands Klit i en Klitbogaard1, Lokaliteterne har været indskrænkede og ikke særlig straalende, smaa Rum, med Fugt i Muren og Svamp i Gulvene. Vi var fortvivlede, da vi kom, og var helst rejst straks eller lejet os ind et andet Sted. Men jeg havde forpligtiget mig til at ta minst 3 Uger og syntes tillige, at det var Synd at bringe Skam over de flinke Mennesker ved at flytte – og nu har vi været her 5 Uger, altsaa – Og i næste Uge bryder vi op og rejser hjem til Hellerup!

Paa mange Maader har det været mig en stor Glæde at gense min Fødeby2 og ogsaa berigende paa forskellig Vis – Min Hjerne har arbejdet godt med det store Stof, som den tumler med og jeg har nedskrevet en Del – Men det er underligt naar Øjeblikket nærmer sig, da man skal til at tage fat paa sit Arbejde, som man har længtes saare efter, 2 saa er det som det flygter bort og skjuler sig – medens andet uvedkommende trænger sig frem for ligesom at vildlede En. Disse Snarer og Gøglerier har jeg været ude for, saa godt som hver eneste Gang, naar jeg skulle til at samle mig til et nyt Slag. Saa jeg kender Trolden! Han plejer at flygte, saa snart man for Alvor tar fat!

Jeg haaber, at De har haft en rigtig god Sommer! Juni Maaned var jo næsten overvældende i sin Sommerherlighed. Herude paa den barske Havkyst har Juli været blæsende og en Del regnfuld – men vi er jo Havboere og vant til noget af den Slags!

Saa snart Ferien er til Ende og mit Hus atter er ledig paa Skagen, tager jeg derop – men maaske følger jeg først Familien til Kbnhvn.

Helene og Børnene begyndte Opholdet her med Forkølelse, men de er friske nu og brune af Sol og Bade. Selv har jeg været rask hele Tiden!

Haaber, at De er rask og frisk og rigtig styrket af Sommeren!

Jeg var en Tur i Aalborg, Nordjysk Udstilling havde lavet en Søiberg Aften ligesom for en Del andre Forfattere. Men det regnede stygt, saa vi maatte søge indendørs, hvilket var en Skuffelse!

Helene skriver vist nok nogle Ord selv –

Med hjærtelig Hilsen.
Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Klitbogaard<<<7em>: Af økonomiske grunde udlejer Søiberg om sommeren sit eget hus i Skagen ud. tilbage
[2] Fødeby: Ringkøbing. tilbage