Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 23. december 1930

Bukdahl traf det rette


Julen 30.
Charlottenlund.

Kære Søiberg!

Jeg ringede i Dag√ Formiddag (d. 23d) til Turisthotellet, men da var Fuglen allerede fløjet. Jeg må nu se, om en Julehilsen kan nå Dem hos Deres Familje i Århus. Jeg vilde bl.a. også have sagt Dem, med hvor stor en Glæde, jeg forleden læste Bukdahls Artikel1 om Dem og "Søkongen". Han traf lige det rette. Han er og bliver dog den eneste, der har Evne til at se gennem alle Mangler og Tilfældigheder, ind til det væsenlige. Jeg er ked af, hvad jeg sagde til Dem om Bogens Slutning, som jeg den 2 Gang ikke havde læst men formodede om, at den var lidt afknappet. Gør Dem ingen Bekymringer! Den er god, som den er; og De bør endelig ikke tænke på et fjerde Bind, fordi vi ikke her har fået Begravelsen med. Den kan undværes, og Semine og hendes Janus er i al deres Elskelighed ikke betydelige nok til alene at kunne bære et fjerde Bind. Tror De vel?

Hils Fru Lene og Børnene, og til Lykke med Genforeningen! Glædelig Jul!

Deres gamle Ven
H. P.

De lader mig nok med to Ord på et Brevkort vide, til hvem jeg skal sende Pengene for Kransekagen og hvor meget det bliver, alle Omkostninger iberegnet.

 
[1] Artikel: af Jørgen Bukdahl i Politiken 17.12.1930. tilbage