Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandvejen 97, Hellerup. 29. januar 1931

Skjoldborgs Fødselsdag

p.t. Strandvej 97II
København.
29/1 - 31.

Kære Henrik Pontoppidan!

For længe siden skulde jeg have givet Livstegn fra mig og fortalt Dem, hvor vi opholder os. Hele Familien har nu siden 3die Januar været indstaldleret her i en Pensionat hos Frøken Brier – og stadig er vi paa Jagt efter en Lejlighed.

Min Kone og jeg vil gerne snart have Lov til at komme ud og hilse paa Dem! Vi har Telefon: Ryvang 1623.

Nu er en Kreds af Venner og Beundrer af Skjoldborg i Færd med1 at danne en Komite i Anledning 2 af hans 70 Aars Fødselsdag! Og jeg har i Henhold til vor tidligere Samtale tilladt mig ogsaa at tilsige Deres Støtte!

Udvalget bestaar af Stauning, Borgbjerg, Ove Rode, Henrik Cavling, Nexø, Michaelis, Hans Brix, Anker Kirkeby, Buchholtz, Tuborg, Jens Holgaard (Formand for de jyske Husmandsfor.) Nicolaisen, og Richard Gandrup og√ altsaa De og jeg – og et Par Stykker til som jeg ikke nu husker Navnene paa!

Haaber at De vil glæde Skjoldborg og os med at være med!

Haaber snart at høre fra Dem og sender Dem mange 3 hjærtelige Hilsner fra Børnene, Helene og

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] < mig tilbage