Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 1. februar 1931

i en Trætheds-Periode


1.2.31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Søiberg!

Tak for Deres Brev og velkommen til Hovedstaden! Det er blot kedeligt, at De endnu ikke har fundet nogen fast Bopæl; men det lykkes Dem vel tilsidst.

Naturligvis vil jeg med Glæde deltage til i Indbydelsen til at fejre Skoldborg1; men jeg er ikke i Stand til at deltage i Møder i den Anledning. Jeg er desværre igen kommen ind i en 2 Trætheds-Periode, der tvinger mig til at holde mig i Ro. Men jeg vil dog gerne en Gang se Dem og Fru Lene, som jeg ikke har set så længe. Når jeg kommer lidt til Hægterne, sender jeg Dem et Par Ord derom.

Og så Tak for Besørgelsen af Krandsekagen til min Familje i Horsens i Julen. Min Datter dér er nu endelig kommen over sin alvorlige Sygdom, men med et Tab af 45 Pd i Vægt.

Hils Deres Hustru og Børn hjerteligt.

Deres Ven
H. Pontoppidan

 
[1] Skoldborg: forfatteren Johan Skjoldborg, der fyldte 70 år 27.4.1931. tilbage