Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Turisthotellet, København. 22. december 1930

Tak for sidst

[Brevhoved:] Turist Hotel
Copenhagen
22/12 30.

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for sidst! Det var som altid nogle hyggelige, og for mig uforglemmelige Timer!

Nu sidder jeg rede til at rejse til Jylland for at holde Jul med min Kone og Børn i Aarhus hos min Familie der! (Kransekagen skal nok komme rettidig frem). Den 3 Januar ankommer vi alle her ovre igen – og da skal det være Alvor med Bosættelsen!

2 Fra Gammel Skagen (Ruths) modtager jeg uartige Breve, og det bedrøver mig paa en Maade meget!

Jeg har været forkølet næsten hele Ugen og føler mig slet ikke frisk nu, saa jeg haaber, at jeg ikke skal komme til at ligge i Sengen i Julen! Det vilde jo være trist og især for Børnene!

Nu haaber jeg, at De maa faa en glædelig Jul! Vi vil i alfald være hos Dem med vore Tanker! De vor kæreste og bedste Ven! som vi skylder 3 saa stor Tak for mange mange Glæder!

Hav det nu godt saa længe! Og vær saa venlig at hilse Else og hendes Mand!

Med hjærtelig Julehilsen!

fra Deres hengivne
Harry Søiberg