Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
5. september 1930

Drachmanns Højsættelse

Kære Søiberg

Tilfældigt finder jeg mellem en Del gamle Sager dette Billede fra Drachmanns Begravelse. Jeg sender Dem det til Minde om den Dag, da vi første Gang mødtes på Skagen.

5te Septb. 30.

[brevet er skrevet på bagsiden af et stereoskop-fotografi af ligtoget ved Drachmanns højsættelse på Skagens Gren 1908.]

Deres hengivne
H. Pontoppidan