Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
24. juni 1930

gensidig Forståelse

24.6.30.

Kære Søiberg

Hjertelig Tak for den telegrafiske Vennehilsen, hvormed De og Skjoldborg glædede mig. Jeg holder så meget af Dem begge og håber på vedvarende Venskab og gensidig Forståelse. Andersen-Nexø, hvem jeg forleden besøgte i hans nye Hjem i 2 Hillerød, fortalte mig, at Skjoldborg bliver vor næste Jubilar, idet han næste År fylder 70. Mon vore kære Husmænd rigtig forstår, hvad de skylder ham? Resultatet af en Indsamling mellem dem til en Æresbolig for ham ved hans sidste Jubilæum tydede ikke derpå.

Hils Fru Lene og Børnene!

Deres hengivne
H. Pontoppidan