Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 13. maj 1930

Deres Bog ikke færdig


13.5.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Søiberg!

Selv om De ikke havde ladet høre fra Dem, vilde De have fået disse Linjer fra mig. Jeg så nemlig i Avisen, at Emma Berendsens Legat nu var uddelt, og at De trods min meget varme Anbefaling var bleven forbigået. Det ærgrede mig, ja jeg skammede mig på Uddelernes Vegne, da jeg så', hvem de havde foretrukket at give Legatet til i År. Den ene af dem, Hr. Nielsen-Stevns1, kender jeg tilfældigvis lidt til, og han er, synes jeg, ganske blottet for Evner. Men måske kan en Forfatter 2 kun få Legatet én Gang, og såvidt jeg husker, har De tidligere haft det. I så Fald må man jo have de Herrer undskyldt. – Forhåbenlig får De nu til Gengæld en tilfredsstillende Ordning med Deres forskellige Forlæggere.

Godt, at Deres Hustru og Børn nu er raske. Norges-Opholdet har altså hjulpet. Nu skal De jo snart derop igen som Delegeret ved Forfatter-Stævnet. Det er et ret omflakkende Liv, De har måttet føre i den sidste Tid. Blot det nu ikke må gå ud over Arbejdet på√ Deres Bog, så De ikke får den færdig!

Gode Ønsker!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Nielsen-Stevns: se breve fra Edv. Nielsen-Stevns. tilbage