Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 24. februar 1930

Man må vente sig alt af Fremtiden


24.2.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Søiberg!

Jeg har haft det Uheld at få en dårlig Højrehånd, kan derfor kun besvare Deres Brev med nogle få Linjer. Det gjorde mig ondt, at der ikke kom noget ud af Deres Forhandlinger med Gyldendal. Jeg havde håbet på, at Sagen var gået i Orden. Værre er det dog næsten, at også Deres Forhold til Aschehoug er brudt. Vilde det under disse Omstændigheder ikke være rimeligt at knytte dette igen ved at modtage Forlagets Tilbud om et 3die Oplag af "De levendes Land"? Er Betalingsvilkårene end ikke meget fristende, så får De dog Penge til at gøre "Søkongen" færdig med, og får også afdraget på Deres Gæld. Det 2 er dog altsammen bedre end slet ingenting. Man må tage, hvad man i Øjeblikket kan få, og så vente sig alt af Fremtiden.

Med Bestyrelsen for Emma Bærentzens Legat skal jeg sætte mig i Forbindelse; men jeg har fået at vide, at Legatets Uddeling først foregår (tidligst) i April; og det er vist forresten tvivlsomt, om den, der én Gang har fået det, kan få det igen. Men, som sagt, jeg skal gøre mit bedste.

De og Deres Familje har været ualmindelig heldig med Vejret denne Vinter. I Grunden har vi slet ingen Vinter haft. Det er derfor dobbelt kedeligt, at Deres Børn har været så syge. Men heller ikke under Opholdet ved Øresundet i Fjor undgik De jo Sygdom. Det er vist det norske mere√ tørre Klima, at både Deres Hustru og Børnene bedst kan trives i.

Min Hilsen til Dem alle, og gode Ønsker for Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan