Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1928

begge mine Døtre og deres Børn i Nærheden


30.12.28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Søiberg!

Disse Linjer kan forhåbenlig nå Dem, inden De forlader Skagen og flytter til København, hvor jeg ikke er sikker på Deres Adresse. Den skal iøvrigt blot bringe Dem og Deres Familje en Nytårshilsen med gode Ønsker for Dem alle. Desuden en Tak for Deres Julebrev med Billedet af Børnene, der åbenbart er løbet godt i Vejret, siden jeg så dem. Det har glædet mig, at det tilsidst 2 lykkedes Dem at skaffe en Vinterbolig herovre, som De kan arbejde i, så "Søkongen" kan blive fuldført i det kommende År. Det vilde være heldigt for Dem, om det kunde ske. Men den københavnske Selskabelighed vil vel nok have sine lange Fingre ude efter Dem og Deres Frue, og efter den tunge Ensomhed på Skagen bliver det vel ikke så let at stå imod.

Jeg har tilbragt Julen sammen med mine to Døtre, og bedre Selskab kan jeg ikke have. Min Svendborg-Datter kom hertil 1st Juledag og boede 3 hos mig. Nu flytter hun og Familjen forøvrigt herover d. 1st Febr, da hendes Mand har fået Ansættelse som Reservekirurg på Bispebjerg Hospital. Så får jeg begge mine Døtre og deres Børn i Nærheden, og det er jeg jo glad for. Havde jeg blot også Steffen her, eller dog lidt nærmere!

Et lykkeligt Nytår!

Deres hengivne
H. Pontoppidan