Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 24. december 1928

min og mines gode Skytsaand!

Gl. Skagen Julen 1928.

Kære Henrik Pontoppidan!

Vi sender Dem alle sammen, Børnene og Helene og jeg, mange hjærtelige Juleønsker; havde vi boet lidt nærmere var vi kommen paa Julebesøg og selv bragt vore Juleønsker ind af Døren!

Vi husker nok vor Forskrækkelse sidste Jul, da en Bagerdreng kom springende med den dejlige Kransekage, fuldstændig som i Æventyret, vi troede først, at han var gaaet forkert i det fine og rige Hus, hvor vi den Gang boede – men stor blev vor Jubel, da vi erfarede, at Afsenderen i Svendborg, 2 som saaledes tænkte paa os, var identisk med den samme gode Ven, der nu i over 20 Aar har været min og mines gode Skytsaand!

Altsaa nu staar Julen igen for Døren, og her er Julestemning over hele Huset. Børnene kan slet ikke faa de sidste Dage til at gaa –

Desværre er Vinden i Dag faldet vestlig, hvilket betyder, at vi har faaet Slævejr = Tøvejr. Saa nu rejser Sne Julesneen!

Glædelig Jul!

fra Deres hengivne
Helene og Harry Søiberg!

Har ikke andet Papir!