Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Turisthotellet, København. 17. december 1928

Snevinter paa Skagen er herlig!

[Brevhoved:] Turist-Hotel
Copenhagen
København V, den 17/12 1928

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for de venlige Ord paa Kortet, som glædede mig meget! Jeg har lejet Arkitekt Dyggves Hus Østerled 38 ved Strandpromenaden! Og vi skal bo der fra 1ste Januar til Aprilflyttedag – Jeg rejser altsaa hjem og holde Jul paa Skagen, glæder mig for Resten dertil! Lene skriver, at der er faldet saa megen Sne, at Pigen forleden Morgen maatte krybe ud gennem 2 Vinduet, da Sneen laa til midt paa Døren! Snevinter paa Skagen er herlig! –

Tak for den hyggelige Stund forleden Dag, jeg glæder mig meget til snart igen at se Dem!

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
Harry Søiberg