Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra p.t. Østerled 38, København. 4. januar 1929

"Otto Benzons Legat"!


Tlf. Ryvang 500
p.t. København 4/1 - 1929
Østerled 38 St.

Kære Henrik Pontoppidan!

En lille hjærtelig Hilsen fra Lene, Børnene og mig i en glad Anledning! Der kom 1000 Kr. dumpende ind af Døren til mig imorges "Otto Benzons Legat"!

Jeg husker Deres Forsøg i sin Tid paa at faa Brandes til at give mig det – men paa en Maade er jeg næsten ligesaa glad ved at det blev Sven Lange – personlig er han mig fuldstændig ukendt, og det er første Gang, der naar mig Anerkendelse fra den Side –

Her er Glæde trods Huset nu paa anden Uge har været et Influenzahospital; min Kone og Børnene har ligget paa anden Uge – men nu er de i Færd med at være feberfri alle! Jeg selv er som ved et Mirakel gaaet Fri (endnu)! –

2 Vi har det dejligt her – vilde have skrevet til Dem før, men saa kom Influenzaen, og Pigen og jeg er været ene om Sygeplejen!

Haaber De har det godt! Længes efter at se Dem igen. Lene sender mange Hilsner!

Deres hengivne
Harry Søiberg