Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 24. juni 1929

Nexø fejret paa 60 Aarsdagen

Gl. Skagen 24/6 - 1929
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Lene og jeg taler√ ofte om, hvordan mon De har det? Vi haaber godt! Det var saa hyggeligt for os de Gange, vi var sammen med Dem. Blot De nu maatte blive rask og der maa komme en rigtig varm Sommer! Det tegner jo foreløbig ikke saa godt – men Sommervarmen kommer vel!

Jeg glæder mig over, at det lykkedes at faa Nexø fejret paa 60 Aarsdagen, det sker jo nu efter de bedste Mønstre – fra den Stund Anker Kirkeby meldte sig til Arbejdet gik det hele af sig selv. Desværre kommer jeg ikke selv til at deltage i Festen, da jeg ikke har Tid og ikke Raad, jeg er inde i en herlig Arbejdsperiode, skriver 10-15 Sider daglig, varer den ved blot 3 Uger til, saa har jeg Grund til at tro, at Søkongen bliver afsluttet i Aar! Man har telegraferet efter mig og kaldt mit Udebliven lumpent Foræderi – men jeg bliver hjemme! Der kommer næppe til at mangle Mænd til at fejre ham og tale for ham!

2 Jeg har spurgt mig selv, hvad De vilde gøre i saadant Tilfælde – jeg holder paa en Maade meget af at være med til Fest, og dog viger jeg ofte tilbage, naar jeg staar over for det!

Ogsaa denne saakaldte Mappe1 har vi haft Glæde af, det bliver nok Skjoldborg, der faar Æren at overrække Nexø den! Og ingen bedre kan jo gøre det, hjærtevarm og let bevæget som Skjoldborg er.

Jeg var Grundlovstaler i Aar i Aalborg, og vi√ var da K.K. Nicolaisens Gæster – han er i København og talte om, før han rejste, at han vilde aflægge Dem et Besøg, jeg opmuntrede ham til det i det Haab, at han altid kunde fortælle dem noget "nyt og morsomt" –

Heroppe begynder nu det vanlige Sommerliv med flere og flere Gæster, vi søger at holde os det mest mulige tilbage for at jeg kan faa Ro til mit Arbejde! –

Jeg er meget spændt paa at læse Nexøs Bog2, dens Tema forbavser mig noget og ængster mig ogsaa – jeg haaber, jeg faar den sendt en af Dagene –

Hils Fruerne Else og Johanne og Dr. Thommesen3 mange Gange fra os! Vi har det godt alle sammen! Haaber at høre at det gaar frem ad med Dem!

Med hjærtelig Hilsen fra

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Mappe: ved festen for Nexø 26.6.1929 på Bellevue Strandhotel overrakte Johan Skjoldborg ham "en smukt indbundet Mappe, der indeholder Hilsener fra op imod hundrede kendte Mænd og Kvinder..." (Politikens reportage 27.6.1929). tilbage
[2] Nexøs Bog: romanen Midt i en Jærntid, 1929. tilbage
[3] Thommesen: Elses mand Einar Thomsen. tilbage