Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 26. maj 1928

Gensynet tilgode endnu nogen Tid


10.5.28. [sandsynlig datering: 26.5.19281]
Overgaden n. V. 15.
København
K.

Kære Søiberg!

Hvor var det smukt af Dem og Fru Lene at tænke så venligt på mig! Jeg er overbevist om, at jeg under Deres og Fru Ruths2 Vinger vilde få det som Blommen i et Æg. Men jeg er nylig kommen tilbage til København efter næsten et Års Fraværelse, har netop fået Lejligheden her bragt i Orden, har fæstet Pige o.s.v. De vil sikkert kunne forstå, at jeg derfor ikke nu kan bryde op herfra for at rejse til Skagen. Jeg gjorde det hellere end gerne. Jeg har 2 ofte længtes efter at se Dem igen. Det er jo År og Dag siden, vi såes sidst. Og jeg kan levende forestille mig, hvor prægtigt der må være deroppe hos Dem i denne Tid. Men – som sagt – foreløbig kan jeg ikke komme herfra, og før det kan ske, er både Gammel- og Ny-Skagen oversvømmet af Sommergæster. Jeg må da have Glæden ved Gensynet tilgode endnu nogen Tid, dersom da ikke De kommer her til Kbhvn, når De nu får sluttet Deres Bog. Men det gør De vel ikke. For også De er jo ret nylig vendt tilbage til Hjemmet, ikke ene som jeg, men med Kone 3 og Børn og alt hvad godt der.

Mine bedte Ønsker for Dem alle!

Deres meget hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Pontoppidan må have skrevet forkert dato på brevet, som forekommer at være et svar på Søibergs brev af 24.5.1928. tilbage
[2] Fru Ruth: fru Emma Ruth på Ruths Hotel, Gl. Skagen. tilbage