Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 24. maj 1928

En Skagenstur maa kunde friste!

Gl. Skagen 24/5 - 1928
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

I disse næsten Sommerdage gaar Helene og jeg og taler om, hvor her vilde være dejligt for Dem at være nu i Maj og Juni før Sommergæsterne kommer!

Jeg har nævnt det for Fru Ruth og været ovre i Villaen og set paa Karnapværelset, som De beboede i Maj 1913, og alt staar nu som da – Og Tanken, at jeg vilde skrive det til Dem, gjorde Fru Ruth henrykt –

Jeg synes De skulde komme her op en Tur, her 2 er virkelig herlig, en Lærkesang og Stærefløjten og Lammebrægen helt som i et Paradis! De skal faa alt indrettet paa enhver Maade som De ønsker det – og ingen skal uden Deres Gæster komme til at forstyrre Dem – og Helene og jeg skal gøre alt, hvad der staar i vor Magt for at glæde Dem!

Kom!! En Skagenstur maa kunde friste! De har ofte talt derom – Kom, men betænk Dem ikke for længe!

Vi er raske og har det 3 godt! Jeg skal i Morgen begynde paa det afsluttende Kapitel af Romanen –

Riv Dem nu løs og tag til Skagen!

Mange hjærtelige Hilsner fra os begge

Deres hengivne
Harry Søiberg